Nieuws

Vanaf 4 februari 2019 komt Salina Soens onze huidige secretaresse Eline Deschodt deeltijds bijstaan. Salina beschikt, net als Eline, over een diploma medisch secretariaat. Inge Corneillie zoekt een nieuwe uitdaging op. We wensen haar alle geluk in haar verdere carrière.

secretaressen Eline Deschodt en Salina Soens

Sinds 1 september 2017 maakt Dr. Debbie Waelkens als HAIO deel uit van onze praktijk. Meer informatie vindt u in de rubriek HAIO.